Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Adatbiztonság

Adatbiztonsági politika

Ezt a honlapot úgy tervezték meg, hogy rajta a széles nyilvánosság ne jeleníthessen meg vagy ne érhessen el személyes azonosító adatokat. A weboldalakat és az internetes katalógusunkat nyugodtan böngészheti anélkül, hogy azonosítaná magát, vagy adatokat árulna el magáról. Egyes külön szolgáltatások eléréséhez azonban regisztrálnia kell magát a honlapunkon.

Az adatok felhasználása

1. A MEGRENDELÉS ÉS A FELDOLGOZÁS SORÁN KAPOTT ADATOK

Ha valaki regisztrálja magát a honlapon, akkor néhány alapvető adatot meg kell adnia magáról számunkra. Ezeket az adatokat külső félnek nem adjuk át és nem fedjük fel. Az adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy az Ön megrendelését megfelelő módon fel tudjuk dolgozni.

Ha Ön regisztrálja magát és megadja az e-mail címét, akkor előfordulhat, hogy alkalmanként küldünk Önnek egy-egy elektronikus levelet, amelyben ajánlásokat és tájékoztatást nyújtunk új termékeinkről, árainkról és szolgáltatásainkról. Ezekben az e-mailekben megjelenhetnek a VWR hivatalos beszállítóinak fizetett és ingyenes hirdetései is. Ha Ön regisztrálta magát, lehetősége van arra, hogy lemondja ezt a szolgáltatást, akár a saját egyedi beállításainak megváltoztatásával, akár az Önnek küldött első e-mailünkben leírt módon. Ha eleinte nem mondta le a szolgáltatást, de a jövőben mégis szeretné letiltani az ilyen jellegű leveleket, akkor egyszerűen kövesse a legfrissebb üzenetek alsó részén található utasításokat. A felhasználóknak arra is lehetőségük van, hogy a megrendelésekre vonatkozó e-maileket letiltsák.

2. ÜZLETI AKCIÓK SORÁN KAPOTT ADATOK

Adatokat kaphatunk Öntől közvetlenül levélben, elektronikus és internetes reklámakciók során, valamint hírlevél, szakirodalmi és támogatási kérelmek, illetve vevői felmérések révén. Amikor Ön egy reklámakcióra válaszol, a VWR rögzíti az elérhetőségi adatokat és a kiegészítő információkat, ami segít bennünket az akció eredményességének és a hasznosságának megállapításában. Ha Ön megadja az e-mail címét és elérhetőségi adatait, akkor azzal egyúttal arra is engedélyt ad, hogy az új termékekről, árakról és szolgáltatásokról tájékoztatót küldjünk Önnek, beleértve a hivatalos VWR beszállítók fizetett hirdetéseit is. A VWR a neveket és a levelezési és e-mail címeket vagy más elérhetőségi adatokat kívülálló tanácsadóknak nem adja ki, leszámítva a VWR International és a külső fél közös kereskedelmi akcióit. A kereskedelmi akció során Öntől megkapott elérhetőségi adatokat átadhatjuk hivatalos VWR beszállítónak, amennyiben az felel egy ingyenes tétel, áruminta, tájékoztatás, stb. teljesítéséért. Ön bármikor kérheti, hogy töröljük a levelezési listánkról, lásd az alábbi utasításokat.

A honlapunkra kérdőíveket is felteszünk. Ezeknek a kitöltése szabadon választott. A felmérések során gyűjtött adatokat arra használjuk, hogy pontosabb képet nyerjünk felhasználóinkról és visszajelzést kapjunk tőlük, ami alapján javíthatjuk szolgáltatásaink minőségét. Időről időre a VWR International külső kereskedőktől is kaphat e-mail címeket, és ezekre a címekre a VWR elektronikus marketing anyagokat küldhet. A VWR listáról le lehet iratkozni.

3. SZEMÉLYES ADATOK

Regisztráláskor vagy más alkalmakkor személyes adatokat kérhet Öntől a rendszer, például az Önök vállalatánál lévő kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét. Szavatoljuk, hogy ezeket az adatokat az Európai Unió személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveinek megfelelően kezeljük.

Hivatkozások (linkek)

A honlapunkon más weboldalakra mutató hivatkozások is találhatók. Ne feledje, hogy egy ilyen linkre kattintva elhagyja a honlapot, és egy teljesen más weboldalra lép át. Előfordulhat, hogy ennek a másik weboldalnak a titoktartási politikája különbözik a mienkétől. A hivatkozott weboldalakon szereplő információkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Naplóállományok (log fájlok)

A weboldal forgalmáról naplófájlok készülnek. Az ezekben lévő információkat nem kapcsoljuk össze a személyes azonosító adatokkal. A naplófájlok arra szolgálnak, hogy kezeljék a forgalmi terheléseket és elősegítsék a megbízható szolgáltatást, és mindennek semmi köze sincs az Ön személyazonosságához. A naplófájlokban rögzített adatok közé tartozik az IP cím, a böngészőszoftver típusa és a meglátogatott oldalak.

Kártérítési felelősség

Ezt a honlapot ingyenes szolgáltatásként nyújtjuk a felhasználóknak, és kizárólag annak jelzésére szolgál, hogy milyen termékeket és szolgáltatásokat kínálunk. Ezért annak ellenére, hogy minden tőlünk telhetőt elkövetünk a weboldal hibamentes üzemeltetéséért, semmilyen felelősséget nem vállalunk az olyan esetleges közvetlen, közvetett vagy büntetőjogi károkért – beleértve többek között a véletlen és következményes károkat, az elmaradt hasznot vagy kártérítést – amely a honlap vagy a honlapon hivatkozott másik weboldal, illetve az ezeken az oldalakon bemutatott áruk, szolgáltatások vagy információk felhasználásából vagy használhatatlanságából származik, legyen szó jótállásról, szerződésről, magánjogi vétkességről vagy bármilyen más jogalapról. A felhasználó kizárólag saját kockázatára léphet be a honlapra és a honlapon hivatkozott más weboldalakra, és a saját kockázatára használhatja azokat.

Ha a VWR International vállalat ellen bármilyen jogi lépést kezdeményeznek amiatt, mert Ön használta a weboldalt, akkor Ön köteles bennünket kártalanítani az ezzel kapcsolatosan felmerülő összes kárral és költséggel szemben.

Termékek és szolgáltatások

A VWR International vállalat bármely termékének vagy szolgáltatásának megrendelése, megvásárlása vagy eladása a vállalat általános üzleti feltételeinek hatálya alá tartozik. Előfordulhat, hogy a honlapon hivatkozott termékekhez és szolgáltatásokhoz egy adott országban nem lehet hozzáférni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a honlapon előzetes értesítés nélkül bármikor kiegészítéseket, törléseket vagy változtatásokat tegyünk, ugyanakkor azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk a honlapon szereplő adatok naprakészségéért.

Szerzői jogok és védjegyek

A honlap és az itt megtalálható vagy itt hivatkozott információk csak tájékoztatásul szolgálnak, és szigorúan tilos azok sokszorosítása, újbóli közreadása vagy bármilyen másféle célra történő felhasználása. A weboldalon megjelenő összes védjegy, szolgáltatási jelzés, cégembléma és logó a VWR International vállalatainak vagy külső feleknek a bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegye. A honlapon megjelenő szöveg semmi módon sem értelmezhető úgy, mintha jogosultságot adna ezekre a védjegyekre, és szigorúan tilos azok bármilyen illetéktelen felhasználása!

Adatbiztonság

A VWR International vállalati honlapján beérkezett összes adatot biztonságos módon rögzítjük és kezeljük. Weboldalunkat rendszeresen ellenőrizzük a védelmi rendszer esetleges feltörése szempontjából. Jelenleg az SSL (Secured Socket Layer) biztonsági rendszert alkalmazzuk.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az itt közölt feltételeket bármikor módosítsuk. A módosított feltételeket kitesszük a weboldalunkra, a felhasználóinkat pedig értesítjük a biztonságpolitika megváltozásáról.