Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Szövettan

Szövettan

A VWR ellátja Önt minden olyan vegyszerrel és eszközzel, amelyek szövetminták előkészítéséhez, tartósításához és feldolgozásához, továbbá metszetek készítéséhez és festéséhez szükségesek.

Szövetminták előkészítéséhez és vizsgálatához sokféle, egymástól eltérő eljárás használatos. A legtöbb módszer metszetek készítését és ezek különféle mikroszkópiás vizsgálatát foglalja magába, de nincsen olyan vizsgálati módszer és  festési technika, amely egyformán jól jeleníti meg a szövet valamennyi sejtjét. Egyazon mintából különböző festési eljárásokkal vizsgálható a szöveti morfológia. Hisztokémiai, immunológiai vagy molekuláris biológiai módszerekkel a funkcionális jellemzők, elektronmikroszkópiával pedig a mikroszerkezet tanulmányozható.  A legtöbb szövettani laboratórium hosszú ideig megőrzi a blokkokat és a tárgylemezes preparátumokat, ugyanis a festett metszetek és paraffin blokkokba ágyazott szövetek tartósak, így többször elővehetők és vizsgálhatók.

A tárgylemezeket, fedőlemezeket, mikroszkópokat, stb. lásd a mikroszkópia fejezetben.