Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Kjeldahl-analízis

Kjeldahl-analízis

A Kjeldahl-féle nitrogén meghatározást sokféle környezeti mintánál szükséges elvégezni. A Kjeldahl-féle módszer három fő lépésből áll: roncsolásból, desztillálásból és titrálásból. 

1. Roncsolás: a mintát tömény kénsavval forralva a nitrogán tartalom ammónium-szulfát formában oldatba kerül.

2. Desztillálás: A feltárási termékhez fölös mennyiségű lúgot adva az ammóniumsót ammóniává alakítjuk. .

3. Titrálás: a mintában lévő nitrogén mennyisége a kapott oldatban lévő ammónia pontosan megmért mennyiségéből számítható. Az ammóniát vagy pontosan ismert térfogatú és koncentrációjú, fölös mennyiségű savoldattal fogjuk fel (visszatitrálás), vagy ekvivalens mennyiségű bórsavoldattal reagáltatjuk (közvetlen titrálás).